Prosím, vyberte pod registráciu podľa trvania (1 alebo 3 roky) a dĺžka plavidla
Delaware registračné poplatky:
Poplatky za jeden (1) rok registrácie
 
Poplatky za tri (3) roky registrácie


Náš all inclusive servisný poplatok (zahŕňa všetky preklady a kuriérske poplatky):
Voliteľné služby, ktoré môžeme ponúknuť:
Oficiálny potvrdzovací list štátu Delaware
Stanovte poplatky spoločnosti LLC
Rádiová licencia - MMSI
Táto licencia je vydaná federálnymi komunikačnými úradmi USA a je platná 10 rokov
totálnej: 

Informácie o plavidli

Informácie o majiteľoch jácht

LLC Information Form

LLC informácie

Registrovaný zástupca

Kontaktné informácie

Domáca adresa