Níže vyberte registraci podle doby trvání (1 nebo 3 roky) a délky plavidla

Poplatky za jeden (1) rok registrace
 
Poplatky za tři (3) roky registrace


Poplatek za službu:
VOLITELNÉ:
LLC cena
Registrace MMSI
Tuto licenci vydávají úřady British Telecom a nezáleží na tom, pod jakou vlajkou jste zaregistrováni. Licence nebude platná po dobu 10 let, dokud nebudete mít změny ve svém vybavení!
Tato licence je vydána federálními úřady USA pro komunikaci a je platná po dobu 10 let
Celkový: 

Informace o plavidle

Vlastníci

LLC Information Form

LLC Informace

Registrovaný zástupce

Kontaktní informace

Adresa domů

Podrobnosti MMSI

Dodejte prosím veškeré vybavení do níže uvedeného pole: (Poznámka: pokud máte EPIRB, potřebujeme znát 15místný kód poskytovaný výrobou EPIRB)
Prosím, dodat 2 nouzové kontaktní osoby, musí být odlišné jako vlastník plavidla
Contact 1
Contact 2