Níže vyberte registraci podle doby trvání (1 nebo 3 roky) a délky plavidla
Delaware Registrační poplatky:
Poplatky za jeden (1) rok registrace
 
Poplatky za tři (3) roky registrace


Náš poplatek za služby all inclusive (zahrnuje všechny překlady a kurýrní poplatky):
Volitelné služby, které můžeme nabídnout:
Oficiální potvrzovací dopis státu Delaware
Stanovte poplatky společnosti LLC
Rádiová licence - MMSI
Tato licence je vydána federálními úřady USA pro komunikaci a je platná po dobu 10 let
Celkový: 

Informace o plavidle

Informace o majitelích jachet

LLC Information Form

LLC Informace

Registrovaný zástupce

Kontaktní informace

Adresa domů