โปรดเลือกการลงทะเบียนด้านล่างตามระยะเวลา (1 หรือ 3 ปี) และความยาวของเรือ
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเดลาแวร์:
ค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนหนึ่ง (1) ปี
 
ค่าธรรมเนียมสำหรับการลงทะเบียนสาม (3) ปี


ค่าบริการรวมทั้งหมดของเรา (รวมค่าแปลและค่าบริการจัดส่งทั้งหมดแล้ว):
บริการเสริมที่เราสามารถนำเสนอได้:
จดหมายยืนยันรัฐเดลาแวร์อย่างเป็นทางการ
ตั้งค่าธรรมเนียมสำหรับ บริษัท LLC
ใบอนุญาตวิทยุ - MMSI
ใบอนุญาตนี้ออกโดย US Federal Communications Authorities และมีอายุ 10 ปี
ทั้งหมด: 

ข้อมูลเรือ

ข้อมูลเจ้าของเรือยอทช์

LLC Information Form

ข้อมูล LLC

ตัวแทนที่ลงทะเบียน

ข้อมูลติดต่อ