Моля, изберете по-долу регистрацията по продължителност (1 или 3 години) и дължина на кораба

Такса за една (1) година на регистриране
 
Такси за три (3) години регистрация


Такса за обслужване:
Не е задължително:
LLC цена
Регистрация на MMSI
Този лиценз се издава от органите на Британския телеком и няма значение под кой флаг сте регистриран. Лицензът ще бъде валиден за 10 години, стига да нямате промени в оборудването си!
Този лиценз се издава от Федералните власти на САЩ по комуникациите и е валиден за 10 години
Обща сума: 

Информация за кораба

Собственици

LLC Information Form

Информация за LLC

Регистриран агент

Информация за връзка

Домашен адрес

MMSI данни

Моля, предоставете цялото си оборудване в полето по-долу: (Забележка: ако имате EPIRB, трябва да знаем кода с 15 знака, предоставен от производството на EPIRB)
Моля, свържете се с 2 лица за спешни случаи, те трябва да са различни от
Contact 1
Contact 2