Izaberite ispod registracije do trajanja (1 ili 3 godine) i dužina broda
Tarife za registraciju u delsvesne:
Naknada za jednu (1) godinu upisa
 
Tarife za tri (3) godine registracije


Naša sveobuhvatna naknada za usluge (Ovo uključuje sve prevode i kurirske naknade):
Dodatne usluge koje možemo ponuditi:
Zvanično pismo o potvrdi države Delavare
Podesite naknade za kompaniju LLC
Radio licenca - MMSI
Ovu licencu izdaje federativne vlasti sad-a i važi već 10 godina
Exception-Couldn't resolve host 'datamarket.accesscontrol.windows.net': 

Informacije o brodu

Informacije o vlasnicima jahti

LLC Information Form

Informacije o DOO

Exception-Couldn't resolve host 'datamarket.accesscontrol.windows.net'

Exception-Couldn't resolve host 'datamarket.accesscontrol.windows.net'

Kućna adresa