Express Worldwide MMSI licence vydaná britskými telekomunikačními úřady
Tuto licenci vydávají úřady British Telecom a nezáleží na tom, pod jakou vlajkou jste zaregistrováni. Licence nebude platná po dobu 10 let, dokud nebudete mít změny ve svém vybavení!
Tato licence je vydána federálními úřady USA pro komunikaci a je platná po dobu 10 let

Informace o majitelích jachet

LLC Information Form

LLC Informace

Registrovaný zástupce

Kontaktní informace

Adresa domů

Podrobnosti MMSI

Dodejte prosím veškeré vybavení do níže uvedeného pole: (Poznámka: pokud máte EPIRB, potřebujeme znát 15místný kód poskytovaný výrobou EPIRB)