Ekspresna dozvola za svetsku MMSI izdata od strane britanskih telekomunikacionih vlasti
Ovu dozvolu izdaju britanske vlasti za telekomunikacije i nije važno pod kojom zastavom ste registrovani. Licenca će važiti 10 godina sve dok ne promenite svoju opremu!
Ovu licencu izdaje federativne vlasti sad-a i važi već 10 godina

Informacije o vlasnicima jahti

LLC Information Form

Informacije o DOO

Exception-Couldn't resolve host 'datamarket.accesscontrol.windows.net'

Exception-Couldn't resolve host 'datamarket.accesscontrol.windows.net'

Kućna adresa

MMSI detalji

Molimo unesite svu svoju opremu u donji okvir: (napomena: ako imate EPIRB, moramo znati šifru od 15 znakova koju pruža EPIRB proizvodnja)